CAROLA..., SEMPRE CAROLA

CAROLA..., SEMPRE CAROLA

CONCURSOSXVI Concurso escolar de debuxos sobre Dereitos Humanos. Defensor del Pueblo 2018/2019


No portal de Educación, publícase:
   Como cada ano, a institución constitucional do Defensor del Pueblo, en colaboración coa organización Globalización de los Derechos Humanos, convoca o concurso escolar de debuxo Defensor del Pueblo, que ten por obxecto achegar aos nosos nenos e mozos o coñecemento dos dereitos humanos e o fomento dos valores democráticos.
Nesta ocasión trátase da XVI edición do mencionado concurso, a correspondente ao curso escolar 2018-2019.
Concederanse tres premios para educación primaria e tres para secundaria, así como un para educación especial, consistentes en miniordenadores e unha axuda para gastos de traslado a Madrid dos escolares e os profesores dos centros premiados. Os premios serán entregados polo Defensor do Pobo nun acto solemne no que ademais os alumnos lerán a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
Os traballos candidatos ao premio faranse chegar antes do 7 de abril de 2019 ao seguinte enderezo:
Apartado de correos 15020,  46015 Valencia


 


 Premio Federico Mayor Zaragoza


Convócase a XII edición do premio Federico Mayor Zaragoza, baixo o lema "Salvemos o planeta. Actuemos agora, mañá pode ser tarde!". Nesta convocatoria proponse un concurso de creación de clipmetrajes, centrado en temas ambientais e dirixido a alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos. A dotación do premio é de 5.000 euros.
A folla de inscrición debe enviarse a info@unescotortosa.cat.
Programa educativo de ABANCA "Segura-mente"
Segura-mente é un programa de sensibilización educativa para Primaria e Secundaria creado co fin de fomentar no alumnado a cultura da prevención, así como un programa de educación financeira baseado na asunción de riscos, a toma de decisións e a aceptación de responsabilidades.
Mediante unha serie de competencias crave implantadas no currículo escolar, segura-mente permitirá que o alumnado se divirta aprendendo, ademais de realizar proxectos individuais que o preparará para a súa vida adulta.
Vai dirixido ao alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria, ESO e FP Básica.
É un concurso motivador onde o alumnado de Primaria aprenderá a anticiparse a situacións adversas e reflexionar sobre o que máis quere presentando un mural colaborativo no que poderá escribir e debuxar o que máis lle gustaría asegurar, aquilo que é verdadeiramente importante para eles.
 Para poder participar, saber máis sobre o material pedagóxico e todo o que ofrece o programa: https://www.programaseguramenteabanca.com/que-é-seguramente/


 CONCURSO DE POESÍA

 "LOBÓN 2018" (Badajoz)

 

Xénero:   Poesía

Premio:     50 €
Aberto a:   maior de 9 anos, residente en España
Entidade convocante: Biblioteca Pública Municipal de Lobón
Data de peche:   26:11:2018        Máis información en BIBLIOTECA DE LOBÓN

 
CONCURSO DE CONTOS E RELATOS CURTOS "LOBÓN 2018" (Badajoz)Xénero:   Relato
Premio:     50 €
Aberto a:   maior de 9 aos, residente en España
Entidade convocante: Biblioteca Pública Municipal de LobónData de peche:   26:11:2018         Máis información en BIBLIOTECA DE LOBÓN
III Certame de narración breve

Mestre Manuel Gacio 

 

  AACC Mestre Manuel Gacio

 

BASES:

1.- Poderá participar calquera mozo/a matriculado en educación Primaria ou ESO, segundo as seguintes categorías:
A: Alumnos/as de Primaria
B: Alumnos/as de Secundaria
2.- En ambas categorías a extensión máxima será de 5.000 caracteres, espazos incluídos.
3.- Os textos versarán sobre o Pico Sacro e deberán estar escritos en lingua galega, orixinais e non premiados noutros concursos.
4.- Os orixinais presentaranse en formato PDF, ODT ou DOC, en formato DIN-A4, en letra Times ou similar de corpo 12. Deben enviarse por correo electrónico ao seguinte enderezo: clmestremanuelgacio@gmail.com acompañados doutro documento onde figure a identidade do autor ou autora (Nome, enderezo, teléfono e correo electrónico) e título da obra, facendo constar no nome do documento o título da obra e a palabra PLICA. Os documentos PLICA serán custodiados pola asociación que non os dará a coñecer, preservando a identidade do autor/a ata despois da deliberación do xurado .
5.- Haberá dous premios por categoría, aínda que o xuri pode declarar deserto calquera deles no caso de considerar insuficiente a calidade dos textos.
Os premios serán:
Categoría A: Un iPad, para o primeiro premio.O segundo premio un eBook.
Categoría B.Os mesmos premios que na categoría A
6.- A data límite de recepción dos textos, remata o 30 de novembro de 2018.
7.- A composición do xurado darase a coñecer na páxina da asociación mestre Manuel Gacio.
8.- A Asociación Mestre Manuel Gacio resérvase o dereito de divulgación ou publicación dos textos premiados. Neste senso os autores renuncian a calquera compensación económica.
9.- O xurado e a asociación están facultados para tomar as decisións que consideren oportunas ante algún imprevisto non recollido nas presentes bases.

Ningún comentario:

Publicar un comentario