CONCURSOS36 edición do Concurso Escolar ONCE
Ven, 29/11/2019 - 12:17
O Grupo Social ONCE convoca a 36 edición do Concurso Escolar ONCE. Este ano, baixo o lema «ONCE upon a estafe. A mirada de todos e todas», propoñen crear a bandeira e o himno pola inclusión das persoas con discapacidade. Unha oportunidade educativa única para tomar a inclusión por bandeira e inspirar a nenos e adolescentes de todo o mundo.
Poden participar os centros públicos, concertados e privados, desde Primaria a Bacharelato, ademais de educación especial e Formación Profesional. Os estudantes de Primaria, Secundaria e Educación Especial que participen, cun traballo por aula, deberán facer unha bandeira que reflicta o movemento pola inclusión, así como unha audiodescripción dun máximo dun minuto. Os estudantes de FP e Bacharelato poderán presentar un himno dunha duración máxima de dous minutos e medio.
A participación realizarase por aulas completas (un traballo-unha aula) dirixidas por un docente. Cada aula participante deberá presentar un só traballo. No caso de que un mesmo traballo sexa presentado por varias aulas, só admitirase a concurso aquel subido á plataforma en primeiro lugar. Non se admitirán a concurso traballos realizados por varias aulas.
Categorías de participación:
  • A (3º, 4º de Educación Primaria).
  • B (5º e 6º de Educación Primaria).
  • C (Educación Secundaria e FP Básica).
  • D (Bacharelato e Formación Profesional Media e Superior).
  • E (Educación Especial).
Os traballos destas dúas últimas categorías participarán unicamente na fase final do Concurso e serán avaliados por un xurado de ámbito estatal.
A participación no concurso farase mediante un traballo por aula e sempre dentro da categoría correspondente, segundo o curso ao que pertenzan os alumnos. Como excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de varias categorías tal e como ocorre nos centros escolares rurais agrupados ou nas aulas de circo itinerantes, aulas especiais de apoio, etc.
O concurso consta de tres fases: Fase de ámbito provincial. Fase de ámbito autonómico. Fase de ámbito estatal.
Cada grupo ou aula deberá subir á web do concurso www.concursoescolaronce.es o seu traballo antes do 31 de xaneiro.
O Grupo Social ONCE quere mobilizar máis de 2.000 docentes e 150.000 estudantes, que serán os protagonistas da asemblea mundial de persoas cegas que terá lugar en Madrid en xuño de 2020, o World Blindness Summit Madrid 2020.
XVII concurso escolar de debuxos sobre dereitos humanos. Defensor del Pueblo 2019-2020
Ven, 15/11/2019 - 12:16
Como cada ano, a institución constitucional do Defensor del Pueblo, en colaboración coa organización Globalización dos Dereitos Humanos, convoca o concurso escolar de debuxo Defensor del Pueblo, que ten por obxecto achegar aos nosos nenos e nenas e mozos e mozas o coñecemento dos dereitos humanos e o fomento dos valores democráticos.
Nesta ocasión trátase da XVII edición do mencionado concurso, a correspondente ao curso escolar 2019-2020.
Concederanse tres premios para educación primaria e tres para secundaria, así como un para educación especial, consistentes en ordenadores portátiles e unha axuda para gastos de traslado a Madrid dos escolares e os profesores dos centros premiados. Os premios serán entregados polo Defensor del Pueblo nun acto solemne no que ademais os alumnos lerán a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
Así mesmo, concederase tanto aos gañadores como aos seus colexios un diploma acreditativo da súa participación nesta edición.
Os traballos candidatos ao premio faranse chegar, antes do 4 de abril de 2020 á seguinte dirección:
Apartado de correos 15020,  46018 Valencia

XVI Concurso escolar de debuxos sobre Dereitos Humanos. Defensor del Pueblo 2018/2019


No portal de Educación, publícase:
   Como cada ano, a institución constitucional do Defensor del Pueblo, en colaboración coa organización Globalización de los Derechos Humanos, convoca o concurso escolar de debuxo Defensor del Pueblo, que ten por obxecto achegar aos nosos nenos e mozos o coñecemento dos dereitos humanos e o fomento dos valores democráticos.
Nesta ocasión trátase da XVI edición do mencionado concurso, a correspondente ao curso escolar 2018-2019.
Concederanse tres premios para educación primaria e tres para secundaria, así como un para educación especial, consistentes en miniordenadores e unha axuda para gastos de traslado a Madrid dos escolares e os profesores dos centros premiados. Os premios serán entregados polo Defensor do Pobo nun acto solemne no que ademais os alumnos lerán a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
Os traballos candidatos ao premio faranse chegar antes do 7 de abril de 2019 ao seguinte enderezo:
Apartado de correos 15020,  46015 Valencia
 Premio Federico Mayor Zaragoza


Convócase a XII edición do premio Federico Mayor Zaragoza, baixo o lema "Salvemos o planeta. Actuemos agora, mañá pode ser tarde!". Nesta convocatoria proponse un concurso de creación de clipmetrajes, centrado en temas ambientais e dirixido a alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos. A dotación do premio é de 5.000 euros.
A folla de inscrición debe enviarse a info@unescotortosa.cat.
Programa educativo de ABANCA "Segura-mente"
Segura-mente é un programa de sensibilización educativa para Primaria e Secundaria creado co fin de fomentar no alumnado a cultura da prevención, así como un programa de educación financeira baseado na asunción de riscos, a toma de decisións e a aceptación de responsabilidades.
Mediante unha serie de competencias crave implantadas no currículo escolar, segura-mente permitirá que o alumnado se divirta aprendendo, ademais de realizar proxectos individuais que o preparará para a súa vida adulta.
Vai dirixido ao alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria, ESO e FP Básica.
É un concurso motivador onde o alumnado de Primaria aprenderá a anticiparse a situacións adversas e reflexionar sobre o que máis quere presentando un mural colaborativo no que poderá escribir e debuxar o que máis lle gustaría asegurar, aquilo que é verdadeiramente importante para eles.
 Para poder participar, saber máis sobre o material pedagóxico e todo o que ofrece o programa: https://www.programaseguramenteabanca.com/que-é-seguramente/


 CONCURSO DE POESÍA

 "LOBÓN 2018" (Badajoz)

 

Xénero:   Poesía

Premio:     50 €
Aberto a:   maior de 9 anos, residente en España
Entidade convocante: Biblioteca Pública Municipal de Lobón
Data de peche:   26:11:2018        Máis información en BIBLIOTECA DE LOBÓN

 
CONCURSO DE CONTOS E RELATOS CURTOS "LOBÓN 2018" (Badajoz)Xénero:   Relato
Premio:     50 €
Aberto a:   maior de 9 aos, residente en España
Entidade convocante: Biblioteca Pública Municipal de LobónData de peche:   26:11:2018         Máis información en BIBLIOTECA DE LOBÓN
III Certame de narración breve

Mestre Manuel Gacio 

 

  AACC Mestre Manuel Gacio

 

BASES:

1.- Poderá participar calquera mozo/a matriculado en educación Primaria ou ESO, segundo as seguintes categorías:
A: Alumnos/as de Primaria
B: Alumnos/as de Secundaria
2.- En ambas categorías a extensión máxima será de 5.000 caracteres, espazos incluídos.
3.- Os textos versarán sobre o Pico Sacro e deberán estar escritos en lingua galega, orixinais e non premiados noutros concursos.
4.- Os orixinais presentaranse en formato PDF, ODT ou DOC, en formato DIN-A4, en letra Times ou similar de corpo 12. Deben enviarse por correo electrónico ao seguinte enderezo: clmestremanuelgacio@gmail.com acompañados doutro documento onde figure a identidade do autor ou autora (Nome, enderezo, teléfono e correo electrónico) e título da obra, facendo constar no nome do documento o título da obra e a palabra PLICA. Os documentos PLICA serán custodiados pola asociación que non os dará a coñecer, preservando a identidade do autor/a ata despois da deliberación do xurado .
5.- Haberá dous premios por categoría, aínda que o xuri pode declarar deserto calquera deles no caso de considerar insuficiente a calidade dos textos.
Os premios serán:
Categoría A: Un iPad, para o primeiro premio.O segundo premio un eBook.
Categoría B.Os mesmos premios que na categoría A
6.- A data límite de recepción dos textos, remata o 30 de novembro de 2018.
7.- A composición do xurado darase a coñecer na páxina da asociación mestre Manuel Gacio.
8.- A Asociación Mestre Manuel Gacio resérvase o dereito de divulgación ou publicación dos textos premiados. Neste senso os autores renuncian a calquera compensación económica.
9.- O xurado e a asociación están facultados para tomar as decisións que consideren oportunas ante algún imprevisto non recollido nas presentes bases.

Ningún comentario:

Publicar un comentario